Digiopastus ja opetus

  • Digilaitteiden opastukseen kuuluvat kaikki digilaitteet TV:sta puhelimeen
  • Digilaitteiden käytöopastus: tietokone, tabletti, puhelin, TV jne…
  • Yksityisopetus/pienryhmäopetus
  • Tietokoneen (myös Mac), tabeltin, puhelimen, TV:n, digiboksin… käytönopastus
  • Toimisto-ohjelmien yksityisopetus: MsOffice, Libreoffice, OpenOffice…
  • Pilvipalvelujen käytönopastus (Google drive, Dropbox, Microsoft Onedrive)
  • Turvallinen internetpalvelujen käyttö: pankkipalvelut, Omakanta, verkko-ostokset jne.